Advertisement
Advertisement

1. ਸਫ਼ਾਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਤ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਸਵਸਥ ਰਹੇਗਾ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

Advertisement
Paragraph on Cleanliness in PUNJABI

2. ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ।

3. ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਖੇਡ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Advertisement

4. ਸਫ਼ਾਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਰਿਆ, ਰੋਡਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਅਸਪਤਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬਢ਼ਦੀ ਹੈ।

5. ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤਪ੍ਰਾਪਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਾਵਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Advertisement

6. ਸਾਫ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਡਿਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਾਵਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

7. ਸਾਫ਼ਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਤਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਅਪਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੇ। 

Advertisement

Advertisement

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *